Spaarnezorg

Over ons

Spaarnezorg

staat voor het behouden van kwaliteit van leven en zorg, ongeacht leeftijd, religie, afkomst of beperkingen.

Spaarnezorg is er voor u zodat u zo lang mogelijk thuis kunt blijven wonen met de zorg en ondersteuning die u nodig heeft. De zorg bieden wij op maat. We plannen de zorg zoveel mogelijk in op basis van uw wensen en behoeften qua dagen en tijden. Bij Spaarnezorg kunt u rekenen op een vast team van deskundige zorgverleners.

Spaarnezorg biedt zorg op maat in de regio‘s Haarlem, Beverwijk, Zaanstad en Amsterdam. U kunt terecht voor persoonlijke verzorging, verpleging en andere vormen van zorg en begeleiding.

Visie

Spaarnezorg gelooft in de kracht van de mens en biedt zorg op maat. Bij het verlenen van kwalitatieve zorg besteden wij aandacht aan de maatschappelijke participatie en het persoonlijk functioneren. U wenst en wij vullen waar nodig aan, zodat u altijd de regie in eigen handen blijft houden.

Missie

Onze missie is het streven naar het behouden van een optimale kwaliteit van leven en zorg, ongeacht leeftijd, religie, afkomst of beperkingen. 

Onze waarden

Gelijkheid

Persoonlijke betrokkenheid

Flexibiliteit

Vertrouwd

Continuïteit 

Voor wie?

Spaarnezorg biedt wijkverpleging aan iedereen die hierop is aangewezen. Wij staan klaar voor iedereen met een chronische ziekte of handicap of mensen die net uit het ziekenhuis komen en tijdelijk verzorging of verpleging nodig hebben.

Heeft u ondersteuning nodig thuis? Wij staan klaar voor u als u tijdelijk of langdurig zorg nodig heeft in uw vertrouwde omgeving. Daarnaast geven onze deskundige medewerkers u en uw mantelzorger(s) advies, instructie en voorlichting.

Bij Spaarnezorg is er geen sprake van een wachtlijst, we kunnen de volgende dag al starten met de zorg.

Indicaties

Het zorgstelsel in Nederland wordt geregeld met 4 stelselwetten: de Zorgverzekeringswet (Zvw), de Wet langdurige zorg (Wlz), de Wet maatschappelijke ondersteuning (WMO) en de Jeugdwet. De aard van uw zorgvraag bepaalt onder welk wet uw zorg valt, hier heeft u zelf geen invloed op.

Om zorg bij u thuis te leveren, gelden de onderstaande wetten die uw indicatie voor zorg bepalen.

Zorgwetten en financiën

de Zorgverzekeringswet (Zvw)

Wijkverpleging wordt volledig vergoed vanuit het basispakket van uw zorgverzekeraar. Er geldt géén eigen risico of eigen bijdrage.

Wet langdurige zorg (Wlz)

U kunt in aanmerking komen voor zorg vanuit de Wlz als u 24 uur per dag of niet zonder toezicht kunt wonen. U betaalt deze kosten vanuit het persoonsgebonden budget (Pgb). U dient zelf ook een eigen bijdrage te betalen.

Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO)

U komt in aanmerking voor zorg vanuit de WMO als u zelfstandig wilt blijven wonen en mee wilt doen met de samenleving. U betaalt deze kosten vanuit het persoonsgebonden budget (Pgb). U dient zelf ook een eigen bijdrage te betalen.

Particulier (cliënt betaalt zelf)

In het geval u kiest voor particuliere thuiszorg regelt u alles zelf rondom de (thuis)zorgdiensten. Van huishoudelijke hulp tot verpleegkundige zorg. Maar het kan zijn dat u wat extra’s wilt dat niet in uw pakket zit.

Contracten Zorgverzekeraars 2024

Wij hebben in 2024 een overeenkomst met de volgende zorgverzekeraars: Zilveren Kruis en Zorg en Zekerheid (en alle onderliggende labels).

Bent u aangesloten bij een zorgverzekeraar waar wij geen overeenkomst mee hebben? Dat is bij ons geen enkel probleem, wij staan voor de continuïteit van zorgverlening en staan open voor cliënten van alle zorgverzekeraars. Bij zorgverzekeraars waar wij geen overeenkomst mee hebben, valt de vergoeding lager uit dan normaal (65-100%). Om het voor u makkelijker te maken ondersteunen wij u bij de administratie én factureren wij géén kosten.

Wij zijn er voor U en vinden dat de zorgverlening niet belemmerd mag worden door administratieve lasten. 

0 k+
Happiest Clients
0 +
Permanent Employees
0 k+
Completed Projects
0 +
Modern Technologies
Scroll naar boven