Inclusiecriteria

Spaarnezorg heeft als missie het streven en het behouden van een optimale kwaliteit van leven en zorg, ongeacht leeftijd, religie, afkomst of beperkingen.

Spaarnezorg biedt verschillende faciliteiten aan die zijn afgestemd op de wensen en behoeften van de individuele cliënt. 

Eenieder die de volgende vormen van zorg nodig heeft is welkom bij Spaarnezorg:

Persoonlijke verzorging

Persoonlijke verzorging is hulp bij onder andere in- en uit bed komen, naar het toilet gaan, wassen, aankleden, steunkousen aan- en uittrekken, eten en drinken, sondevoeding, medicijnen innemen, de dagelijkse zorg voor je stoma en verzorging van je huid om bijvoorbeeld doorliggen te voorkomen.

Ambulante begeleiding

Individuele begeleiding betekent dat je van je zorgverlener tips en adviezen krijgt. Je kunt onder andere begeleiding aanvragen voor hulp bij: je dagindeling, activiteiten, zoals hobby’s en boodschappen, sociale contacten, je administratie en geldzaken, vaardigheden oefenen zoals lezen en schrijven, Je kunt ook individuele begeleiding aanvragen voor je kind, zodat het kind zo goed mogelijk kan functioneren.

Verpleging

Onder verpleging vallen medische handelingen zoals: injecties geven, bijvoorbeeld insuline spuiten, een sonde of katheter verwisselen en wondverzorging.

Hulp bij het huishouden 

Huishoudelijke hulp is er om je te helpen bij het huis schoonhouden: taken als wassen, koken en boodschappen doen; het huishouden organiseren, bijvoorbeeld een boodschappenlijstje maken of een plan maken welke kamer je wanneer wilt schoonmaken. Voor hulp die niet binnen de indicatie valt zoals koken kunnen op aanvraag worden besproken.

Dagbesteding

Spaarnezorg streeft met deze dienst naar het opbouwen en/of onderhouden van een sociaal netwerk. Hiermee ondersteunen wij het behouden van uw eigen dagritme, denk aan gezamenlijke uitstapjes of koffie-ochtenden in het buurthuis.

Exclusiecriteria

Ondanks Spaarnezorg verschillende soorten zorg biedt aan alle cliënten die hiervoor in aanmerking komen, heeft de organisatie een aantal uitsluitingscriteria. 

Uitgesloten zijn de volgende cliënten/soorten zorg:

 • Cliënten met een behoefte aan (zeer) intensieve persoonlijke begeleiding welke verder reikt dan de aanwezige reguliere begeleiding.
 • Cliënten die hun eigen huis niet (meer) als een veilige omgeving ervaren.
 • Cliënten die agressief gedrag vertonen tegen de medewerkers van Spaarnezorg.
 • Cliënten die de Spaarnezorg medewerkers en/of naasten discrimineren
 • Cliënten die de Spaarnezorg medewerkers en/of naasten seksueel intimideren
 • Cliënten die de Spaarnezorg medewerkers en/of naasten intimideren
 • Cliënten met ernstige psychiatrische stoornissen en/of cliënten waarvan gesloten opname wordt vereist.
 • Situatie waarbij er niet kan worden voldaan aan de voorwaarden om zorg veilig en ergonomische handelingen uit te kunnen voeren conform de ARBO.
 • Terminale zorg
 • Cliënten die de zorg van Spaarnezorg niet accepteren
 • Cliënten die suïcidaal gedrag vertonen
 • Cliënten die wegloopgedrag vertonen

Informatie en contact

U kunt voor meer informatie over de uitsluitingscriteria contact opnemen met Spaarnezorg via info@spaarne-thuiszorg.nl of via 023 544 1529.