Als cliënt heeft u het recht op medezeggenschap binnen de zorginstelling. U kunt meepraten over het beleid van Spaarnezorg, dit kunt u bereiken via de cliëntenraad. U kunt ons helpen bij het signaleren en afhandelen van knelpunten in de uitvoering van het beleid. Ook behartigt u de gemeenschappelijke belangen van patiënten en cliënten.

Hoe bereikt de cliëntenraad dit?

Door in gesprek te gaan met de cliënten kunnen persoonlijke ervaringen omtrent de verleende zorg in kaart worden gebracht. Zijn cliënten tevreden met de verleende zorg of wensen zij verbeteringen? De cliëntenraad kan dit als centraal punt beheren en zal zo de gemeenschappelijke belangen van cliënten kunnen behartigen.

Wie kan er in de cliëntenraad?

In de cliëntenraad kunnen zowel cliënten als vertegenwoordigers van de betreffende cliënten zitten, denk aan familieleden. Bij het maken van een beslissingen zal Spaarnezorg rekening houden met de wensen en advies van de cliëntenraad.

Om dit te bereiken hebben wij een cliëntenraad nodig. Bent u cliënt of cliëntvertegenwoordiger en wilt u zich aanmelden voor de cliëntenraad? Of heeft u een specifieke vraag of suggestie? Neemt u dan gerust contact op via 023 544 1529 of per e-mail via info@spaarne-thuiszorg.nl