De Algemene Voorwaarden zijn schriftelijke afspraken tussen de cliënt en Spaarnezorg. Hiermee worden de rechten en plichten van zowel de cliënten als Spaarnezorg geregeld.

De Algemene Voorwaarden van Spaarnezorg bestaan uit een ‘algemene deel’ en een ‘bijzondere module Wijkverpleging’. Ook is de zorg- en dienstverleningsovereenkomst hierin opgenomen.

Voor het raadplegen van de Algemene Voorwaarden klik hier